Enghave Stationsområde - lokalplan nr. 542

Lokalplanen blev bekendtgjort den 13. marts 2017

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

12. october 2016 til 14. december 2016

Sagsnummer

2015-0291613

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. december 2016

Høringen er lukket

Forslaget vil muliggøre opførelse af plejeboliger, en børneinstitution og en nærgenbrugsstation ved Enghave Station/Sønder Boulevard/Enghavevej på Vesterbro.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 542 Enghave Stationsområde som PDF (14 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den2. marts 2017 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 13. marts 2017.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Enghave Stationsområde som PDF (14 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. september 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. oktober 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér