Elværksgrunden tillæg 1 - lokalplan 375-1

Opførelse af ny bebyggelse til kontorer og detailhandel.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

11. september 2012 til 6. november 2012

Sagsnummer

2011-174741

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. november 2012

Høringen er lukket

Ejendomsudviklingsselskabet Tetris A/S ønsker at opføre en ny bebyggelse til kontorer og detailhandel.
Byggeriet opføres med åbne facader i stueetagen og butikker i stueetagen ud mod Adelgade.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af ca. 7.015 m2 byggeri til serviceerhverv (kontorer og butikker).
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 375 Elværksgrunden med tillæg nr. 1 som PDF
Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. februar 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, referat af borgermøde, supplerende høring, ændringsforslag mv.

Lokalplantillægget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 16. april 2013
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Elværksgrunden tillæg 1, inkl supplerende høring, som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Elværksgrunden tillæg 1 som PDF
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Pernille Klemens Orth, 3366 1372

Få nyt om høringer

Abonnér