Damhusengens Skole - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af skolen og fritidshjemmet samt opførelse af en daginstitution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

1. october 2018 til 26. november 2018

Sagsnummer

2018-0052480

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. november 2018

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Damhusengens Skole som PDF (27 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. september 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning og bevaringsværdige træer
     

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 1. oktober 2018.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 24. oktober 2018

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér