Damhusengens Skole - lokalplan 582

  • Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af skolen og fritidshjemmet samt opførelse af en daginstitution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

1. oktober 2018 til 26. november 2018

Sagsnummer

2018-0052480

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. november 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 582 Damhusengens Skole som PDF (41 mb)

Borgerrepræsentationen har den 21. november 2019 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om indkomne høringssvar, referat af borgermøde, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring mv.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 1. oktober 2018.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 3. december 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 31. december 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse

Klagemulighed

Indtil den 31. december 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 582 Damhusengens Skole. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Supplerende høring

Se høringsside for supplerende høring for Damhusengens Skole

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Damhusengens Skole som PDF (27 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. september 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning og bevaringsværdige træer

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 1. oktober 2018.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 24. oktober 2018

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér