Dagmarhus - lokalplan 496

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

25. april 2013 til 20. june 2013

Sagsnummer

2012-154182

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. june 2013

Høringen er lukket

Ejendomsselskabet Katarina A/S, som ejer hovedparten af Dagmarhuskarréen, ønsker at ombygge og fortætte karréen ved at nedrive 1.920 m2 og opføre ca. 8.000 m2 ny bebyggelse. Dagmarhus inklusive de nye etagemetre ønskes anvendes til hotel. Tegnestuen Steenberg Architects har  udarbejdet et forslag til bebyggelsen. På baggrund heraf har ejendomsselskabet anmodet om, at kommunen muliggør realisering af dette projekt gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 496 Dagmarhus med kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. oktober 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, høringssvar, udbygningsaftale mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 25. oktober 2013
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Dagmarhus med forslag til kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. april 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mv.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. april 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, forslag til borgerdialog.

 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Dan Mogensen, 26123628

Få nyt om høringer

Abonnér