Christiansholm - Lokalplan nr. 548 med kommuneplantillæg

Lokalplanen blev bekendtgjort den 11. maj 2017

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

23. november 2016 til 26. january 2017

Sagsnummer

2015-0096993

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. january 2017

Høringen er lukket

Lokalplanen skal gøre det muligt at skabe byudvikling på Christiansholm med boliger, publikumsorienteret serviceerhverv og offentlige faciliteter, herunder et svømmeanlæg.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 548 Christiansholm med kommuneplantillæg nr. 4 som PDF (28 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 27. april 2017 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Miljørapport, faktaark , henvendelser modtaget i høringsperioden, trafikanalyse, referat af borgermøde, ændringsforslag,notat vedr. adgangsveje til Christiansholm, partnerskabsaftale, hensigtserklæring mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. maj 2017.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Christiansholm med forslag til kommuneplantillæg som PDF (28 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 10. november 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Miljøvurdering, partnerskabsaftale, faktaark , høringssvar fra Christianhavns Lokaludvalg, Høringssvar fra Indre By Lokaludvalg, kort over trafikanlæg til Christiansholm, notat vedr. adgangsveje til Christiansholm

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 23. november 2016.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. februar 2016 startredegørelse for Christiansholm. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, dommerbetænkning, vinderforslag, sammenhæng med de omkringliggende områder.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér