Carlsberg II tillæg 7 - lokalplanforslag

  • Luftfoto der viser lokalplanområdet
Lokalplantillægget skal gøre det muligt at ophæve den gældende lokalplans bestemmelser om en nærgenbrugsstation.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

3. juli 2024 til 29. august 2024

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. august 2024
Skriv høringssvar

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 7 til lokalplan 432 Carlsberg II som PDF (3,8 mb)

Teknik- og Miljøforvaltningen har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 3. juli 2024.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil 4 uger fra offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt