Carlsberg II tillæg 5 - lokalplan 432-5

Lokalplanen blev bekendtgjort den 16. september 2015

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

5. february 2015 til 7. april 2015

Sagsnummer

2015-0017837

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. april 2015

Høringen er lukket

Lokalplantillægget gør det muligt for Carlsberg A/S at opføre et nyt hovedsæde i og omkring Carl Jacobsens Have. Hovedsædet forventes klar til indflytning medio 2018.

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II er overvejende en rammelokalplan, der skal fremme udviklingen af Carlsberg-området. For at muliggøre nyt byggeri udarbejdes byggeretsgivende lokalplantillæg med detaljerede bestemmelser. Lokalplantillægget udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 2, 3, 4 og 5 som PDF (26 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, henvendelser i supplerende høring, notat om åbning af Carl Jacobsens Have, referat af borgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 16. september 2015.

Tidligere materiale

Supplerende høring

Lokalplanforslaget blev sendt i supplerende høring den 29. maj 2015.
Se supplerende høring for Carlsberg II tillæg 5

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Carlsberg II tillæg 5 som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, rammelokalplan, faktaark, ændringer i forhold til rammelokalplanen, nøgletal, tegning til ændringsforslag og notat med teknisk ændringsforslag.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 5. februar 2015. 

Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 25. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, nøgletal og registrering af bevaringsværdige træer.  

Tillæg 4

Se høringsside for tillæg 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II 

 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér