Carlsberg II - Tillæg 3 - lokalplan 432-3

Opførelse af en erhvervsbebyggelse ved Gamle Carlsberg Vej

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

11. december 2013 til 5. february 2014

Sagsnummer

2013-41783

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. february 2014

Høringen er lukket

Opførelse af et erhvervsdomicil, der danner grundlag for et nyt bymiljø omkring Gamle Carlsberg Vej og som i samspil med naboejendommene skaber attraktive nye haverum.
Ny lokalplan
Se det seneste tillæg til lokalplan 432 her: Carlsberg II tillæg 4 - lokalplan med kommuneplantillæg
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 2 og 3 som PDF (34 MB)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse: 

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 3, faktaark og nøgletal.

Lokalplanen blev bekendtgjort på kommunens hjemmeside den 23. maj 2014
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent forslag til tillæg 3 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II som PDF (27 MB)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. november 2013. I referatet fra mødet kan du læse: 

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 3 og faktaark.

Carlsberg II tillæg 2
Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 2 som pdf (50 MB)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. september 2012. I referatet fra mødet kan du læse: 

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 2, data om lokalplanområdet, referat af borgermøde, notat om henvendelser og reviderede lokalplantegninger.

 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Helle Bay, tlf.: 26 37 13 43

Få nyt om høringer

Abonnér