Bro ved Vester Voldgade - lokalplan nr. 537

Lokalplanen blev bekendtgjort den 15. juni 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

10. december 2015 til 4. february 2016

Sagsnummer

2015-0262769

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. february 2016

Høringen er lukket

​Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en bro med en offentligt tilgængelig stiforbindelse over Inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade.

I forbindelse med lokalplanforslaget er der udarbejdet en miljøvurdering, som kan ses til højre på siden.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 537 Bro ved Vester Voldgade som PDF (9,5 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og miljøvurdering.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 15. juni 2016.

Tidligere materiale

Supplerende høring

Lokalplanforslaget var i supplerende høring fra den 16. februar til den 1. marts 2016. Se det supplerende høringsmateriale her.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Bro ved Vester Voldgade som PDF (9,5 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og miljøvurdering.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. december 2015.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér