Blushøjvej II - lokalplan 583

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen gør det muligt at opføre ny erhvervsbebyggelse i form af et lagerhotel og centralkøkken til produktion af skolemad.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

12. june 2019 til 11. september 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. september 2019

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 583 Blushøjvej II som PDF (8 mb)

Borgerrepræsentationen har den 21. november 2019 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 12. juni 2019.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata den 5. december 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 2. januar 2020 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 Valby

Klagemulighed

Indtil den 2. januar 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 583 Blushøjvej II. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Blushøjvej II som PDF (8 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 3. juni 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, parkeringsdækning for biler samt trænotat

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 12. juni 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Valby, Gammel Køge Landevej 43, 2500 København

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 10. juli 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér