Bjelkes Allé - lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at fastlægge de mindre byhuse på Bjelkes Allé samt udvalgte træer som bevaringsværdige.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

30. juni 2020 til 29. september 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. september 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Bjelkes Allé som PDF (10 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 18. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark og svar på spørgsmål om mulige udfald af klagesag vedr. Bjelkes Allé.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 30. juni 2020.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 28. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér