Bellahøjen - lokalplan 514

Lokalplanen blev bekendtgjort den 12. marts 2015

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

9. september 2014 til 9. november 2014

Sagsnummer

2014-0036295

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. november 2014

Høringen er lukket

Et stort område ved det nu nedrevne Bellahøj vandreservoir er solgt til MT Højgaard, der ønsker at udnytte den rekrerative beliggendehed ved Degnemosen til etablering af en boligbebyggelse med familieegnede boliger. For at anskueliggøre mulighederne har Holscher Arkitekter udarbejdet et  skitseprojekt for området, hvori der indgår både rækkehuse og lejligheder.

Lokalplan

Hent lokalplan nr. 514 - Bellahøjen som PDF 

Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. februar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, faktaark, referat og evaluering af borgermøde, forslag til ændring af bygningshøjder.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 12. marts 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Bellahøjen som PDF 

Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og faktaark.

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 9. september 2014.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér