Beauvaisgrunden II - lokalplan 522 med kommuneplantillæg

Lokalplanen blev bekendtgjort den 29. juni 2015

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

10. july 2014 til 29. september 2014

Sagsnummer

2014-0061892

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. september 2014

Høringen er lukket

Formålet med planerne er at udvikle området til et attraktivt område med boliger og serviceerhverv. Her skal være mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varer, samt for at området formes med et grønt, bakket landskab med varierede byrum, rekreative kvaliteter og offentlig adgang.

Lokalplanen muliggør mere fleksible byggemuligheder og en større fortætning i forhold til lokalplan nr. 438 Beauvaisgrunden.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 522 Beauvaisgrunden II med kommuneplantillæg nr. 46 som PDF (11 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 29. juni 2015

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Hent lokalplanforslag Beauvaisgrunden II som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og faktaark.

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 10. juli 2014.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér