Baggesensgade - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et beboerhus samt ejendomskontor i tilknytning til den almene boligafdeling Blågården på arealet.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

30. marts 2023 til 26. maj 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. maj 2023

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Baggesensgade som PDF (5 mb)

Afdelingen for Klima og Byudvikling har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 30. marts 2023.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 28. april 2023 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt