Apollovej III - lokalplan nr. 531

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen blev bekendtgjort den 6. juli 2018

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

19. oktober 2015 til 14. december 2015

Sagsnummer

2015-0231900

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. december 2015

Høringen er lukket

Lokalplanen gør det muligt at færdiggøre det eksisterende butikscenter ”Galleria” ved Vanløse Station, samt at etablere ca. 15.000 m² helårsboliger oven på.

Lokalplanen er genvedtaget

Hent lokalplan nr. 531 Apollovej III som PDF (13 mb)

Lokalplanen blev genvedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. juni 2018. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, indstilling med bilag fra tidligere endelig vedtagelse, faktaark, ændringsforslag, Planklagenævnets afgørelse

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. juli 2018.

Tidligere materiale

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 531 Apollovej III som PDF (12 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. marts 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, supplerende høring, referat af borgermøde, ændringsforslag, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. april 2016.

Lokalplanforslag

OBS: Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at skyggediagrammerne i redegørelsesdelen til lokalplanforslaget er forkerte. Reviderede skyggediagrammer kan ses under 'Relateret materiale' nederst på siden.

Hent lokalplanforslag Apollovej III som PDF (12 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. oktober 2015.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Hent startredegørelse for Apollovej III som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér