Ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til projekt på Amager

Ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til rørunderføring af vandløb i forbindelse med anlæg og udvidelse af vej

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

9. november 2023 til 7. december 2023

Sagsnummer

2023-0432469

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. december 2023

Høring ikke åben

Beskrivelse

I forbindelse med projekt Fælledby, sendes vedhæftede ansøgning på vegne af Fælledby P/S om tilladelse til, jf. vandløbslovens § 17 og § 47:

  • Rørlægning af 34 m af Hovedgrøften Syd, som følge af etablering af shunt.
  • Forlængelse af eksisterende rørlægning med 10 meter, som følge af udvidelse af adgangsvejen.
  • Området er beliggende på matrikel Matr. nr. 409, Eksercerpladsen, København.

Relateret materiale

Se vedhæftede i relation til ansøgningen efter vandløbsloven

Ansøgning
Bilag 1-4

Kontakt