Amaliegade Nord - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal gøre det muligt at bygherre kan udvide deres hovedkontor på Amaliegade 44 og Esplanaden 50 med nyt erhvervsbyggeri.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

11. maj 2023 til 7. august 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. august 2023

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Amaliegade Nord og kommuneplantillæg som PDF (10 mb)

Hent Miljørapport for Amaliegade Nord som PDF (17 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. maj 2023 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og grundejer.

I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer, miljørapport, bæredygtighedsbilgg, udkast til udbygningsaftale, startredegørelse, referat fra møde med Indre By Lokaludvalg og høringssvar, frerat fra møde med Slots-og kulturstyrelsen og Københavns Museun samt høringssvar, Slots-og kulturstyrelsen vurdering i forhold til tentativlisten, udtalelse fra Stiftsøvrigheden, mulighedsfelt for placering af hvanetrappe. 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 11. maj 2023.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 7. juni 2023

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget [og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. november 2023 startredegørelse for Amaliegade Nord. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, træer, bevaringværdier og kulturarv, referat fra møde med Indre By Lokaludvalg og høringssvar, referat fra møde med Slots- og Kulturstyrelsen og Københvavns Museum smat høringssvar, Gesimshøjder, eksisterende forhold

Hent startredegørelse for Amaliegade Nord som PDF 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt