Amaliegade Nord - lokalplan 630 , kommuneplantillæg nr. 22 og miljørapport

Lokalplanen skal gøre det muligt at bygherre kan udvide deres hovedkontor på Amaliegade 44 og Esplanaden 50 med nyt erhvervsbyggeri.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

11. maj 2023 til 7. august 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. august 2023

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 630 Amaliegade Nord og Kommuneplantillæg nr. 22 som PDF (10 mb)

Borgerrepræsentationen har den 2. november 2023 vedtaget lokalplanen 630 Amaliegade Nord og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2019 og miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og grundejer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer, henvendelser modtaget i høringsperioden, henvendelser i modtaget i høringsperioden, Svar på henvendelser i høringsperioden, Forslag til ændringer efter høring, Referat fra borgermøde, Bæredygtighedsbilag, Miljørapport, Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering, Udbygningsaftale, Henvendelser modtaget i supplerende høring Amaliegade Nord, Svar på henvendelser i den supplerende høringsperiode, Notat vedr. kontakt til bygherre Amaliegade Nord. 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 11. maj 2023.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 23. november 2023.

Klagemulighed

Indtil den 21. december 2023 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 630 Amaliegade Nord og kommuneplantillæg. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Hent forslag til lokalplan Amaliegade Nord og kommuneplantillæg som PDF (10 mb)

Hent Miljørapport for Amaliegade Nord som PDF (17 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. maj 2023 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og grundejer.

I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer, miljørapport, bæredygtighedsbilgg, udkast til udbygningsaftale, startredegørelse, referat fra møde med Indre By Lokaludvalg og høringssvar, frerat fra møde med Slots-og kulturstyrelsen og Københavns Museun samt høringssvar, Slots-og kulturstyrelsen vurdering i forhold til tentativlisten, udtalelse fra Stiftsøvrigheden, mulighedsfelt for placering af hvanetrappe. 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 11. maj 2023.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 7. juni 2023

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. november 2023 startredegørelse for Amaliegade Nord. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, træer, bevaringværdier og kulturarv, referat fra møde med Indre By Lokaludvalg og høringssvar, referat fra møde med Slots- og Kulturstyrelsen og Københvavns Museum smat høringssvar, Gesimshøjder, eksisterende forhold

Hent startredegørelse for Amaliegade Nord som PDF 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt