Administrationsgrundlag for reklameskilte og vareudstillinger

Administrationsgrundlaget fastsætter principper og kriterier for opstilling af reklameskilte og vareudstillinger i byen

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

10. juni 2024 til 2. september 2024

Sagsnummer

2024-0017150

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. september 2024
Skriv høringssvar

Teknik- og Miljøudvalget tog den 27. maj 2024 stilling til indholdet i nyt administrationsgrundlag for butikkers reklameskilte og vareudstillinger på offentlig vej. Det nye administrationsgrundlag skal flugte med administrationsgrundlaget for udeserveringer og skal sikre en rimelig balance i forhold til brug af byen, fremkommelighed og tilgængelighed. Administrationsgrundlaget gør op med tidligere politiske beslutninger på området og implementeres fra 2026. 
 
I administrationsgrundlaget fastsættes en række principper og vurderingskriterier for fremadrettet praksis på området, som forvaltningen efter endelig vedtagelse, vil administrere tilladelser til opstilling af reklameskilte og vareudstillinger efter. 
 
Punkterne der blev truffet beslutning om på møde den 27. maj 2024 var:   
1. Der udstedes 3-årige tilladelser 

Beslutning:3-årige tilladelser 

2. Øget fokus på fremkommelighed, herunder på smalle fortove samt forhold relateret til ikke-kommercielt ophold jf. Byrums- og Trafikplan (BR den 2. februar 2023) 

Beslutning: Der skal ændres praksis for opstilling på smalle fortove, så der skal være fri passage på minimum 0,8 m. svarende til bredden på en kørestol, bortset fra gågader og promenader, hvor det generelle vejareal er egnet for fodgængere. 
 
3. Indføring af gebyr for opstilling af reklameskilte og vareudstillinger 
 
Beslutning: Der skal indføres et gebyr for opstilling af reklameskilte og vareudstillinger, der dækker alle omkostninger til administration, kontrollen med overholdelse af tilladelser mv. Da gebyrfritagelsen for reklameskilte og vareudstillinger udløber i 2024, vil der fra 1. januar 2025 og indtil andet besluttes politisk, blive opkrævet gebyr fra virksomhederne. 
 
Her finder du de politiske beslutninger i dagsorden for Teknik- og Miljøudvalget fra mødet den 27. maj 202, Punkt 18: 
Høring af udkast til nyt ”Administrationsgrundlag for reklameskilte og vareudstillinger” | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Kontakt