Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Niels Bohr Science Park - lokalplan 492

Officielt navn: Niels Bohr Science Park - lokalplan 492
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 15.06.11 til 07.09.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-79747
Billede af høringen

Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet ønsker at samle Det Naturvidenskabelige Fakultet på Nørrebro i et nyt bygningskompleks på ialt ca. 45.000 m². Fakultetet ligger i dag spredt på forskellige adresser i København.Bygningskomplekset,som vil få en højde på 20 til 24 meter, foreslås etableret med én bygning øst for Jagtvej i Universitetsparken og én bygning vest for Jagtvej i karreen mellem Jagtvej og Rådmandsgade. Mellem de to bygninger etableres en intern lukket gangbro over Jagtvej og en intern lukket forbindelse under Jagtvej. I tilknytning til forbindelsen under Jagtvej etableres cykelparkering og en åben offentlig forbindelse for fodgængere og cyklister mellem Universitetsparkens grønning og Rådmandsgade.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 492 - Niels Bohr Science Park som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Niels Bohr Science Park som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, borgerdialogproces.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. november 2010. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, hvidbog, forslag til borgerdialogproces.

Seneste høringssvar

07.09.11 Svar (2200)
07.09.11 Svar (1658)
07.09.11 Svar (2200)
06.09.11 Svar (2200)
06.09.11 Svar (2200)
04.09.11 Svar (2200)
03.09.11 Svar (2200)
27.08.11 Svar (2200)
26.08.11 Svar (2200)
26.08.11 Svar (2200)
26.08.11 Svar (2200)
25.08.11 Svar (2200)
25.08.11 Svar (2200)
25.08.11 Svar (2200)
24.08.11 Svar (2100) A/B Parkalléen
11.08.11 Svar (2200)
10.08.11 Svar (2200)
04.08.11 Svar (2200)

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Kim Vindbjerg,
3366 1341