Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Blytækkervej 7-9 og Frederiksborgvej 27

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 26.02.16 til 11.03.16
Bydel:
Sagsnr: 513887~001
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny bebyggelse i 5 ½ etage på i alt 1.205 m2 på adressen Blytækkervej 7-9 og Frederiksborgvej 27.

Ejendommen vil indeholde 10 beboelseslejligheder på 1.-5. sal og et butikslejemål i stueetagen.

Facader udføres i gule, lyse teglsten opmuret med bagsiden ud af for at skabe en nuanceret og rustik facade. Glasfacader i stueetage/erhverv udføres i alu-glasfacadesystem.

Altaner udføres i varmgalvaniseret stål med fronter i glas.

Vinduer og altandøre udføres i træ/alu i antracit grå.

Tagbelægning og trappetårn udføres i naturskifer.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 397, ”Blytækkervej”, bekendtgjort den 10. januar 2006. Se lokalplan her.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik -og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar som Teknik -og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00