Høringssvar vedrørende Handicappolitik 2023-2026

Oprettet: 24. november 2022
Svarnummer:
3

Indsendt af

Østerbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Østerbro Lokaludvalg

Postnr.

2100

By

København Ø.

Høringssvar

Hermed Østerbro Lokaludvalgs høringssvar vedr. Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-26. (Se vedhæftede).