Høringssvar vedrørende Handicappolitik 2023-2026

Oprettet: 24. november 2022
Svarnummer:
4

Indsendt af

Hanne Berner

Virksomhed / organisation

LEV København

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

21.11.2022

Høringssvar på Handicappolitik 2023-2026 af 28. oktober 2022 fra LEV Københavns bestyrelse.

Københavns kommune (KK) skriver at Handicappolitikkens formål er at:

 • Være retningsgivende for den politiske prioritering
 • Være redskab til dialog mellem borgere, politikere, kommunens medarbejdere, civilsamfundet og erhvervslivet.
 • Og er udarbejdet i samarbejde med øvrige forvaltninger.

Vi vil gerne anerkende at KK –

 • har inddraget de øvrige forvaltninger i udarbejdelsen af Handicappolitikken, vi er enige i at handicap vedrører ”hele livet” og derfor har berøringsflader til alle forvaltninger.
 • har som mål at arbejde med ”universelt design”.
 • skal omsætte Handicappolitikken i alle forvaltninger og udarbejde indsatser i forhold til deres område
 • vil udarbejde en halvvejs status rapport
 • arbejder med de 6 målsætninger for Handicappolitikken
 • vil arbejde med sociale klausuler fra KK private leverandører.

Vi har følgende forslag til præcisering eller uddybning af Handicappolitikken:

 1. KK har et efterslæb i indsatsen på handicapområdet og det betyder bl.a. at KK er på 6. pladsen i 6 by samarbejdet. Vi vil foreslå at KK beskriver hvordan KK vil indhente efterslæbet på handicapområdet og at der bliver en politisk målsætning om ikke at være på 6.pladsen fremover.
 2. I Handicappolitikken omtaler KK sagsbehandlerne og deres reducerede sags mængde, og det er godt.

KK beskriver hvordan det pædagogiske personale er udfordret. Vi foreslår at KK præcisere hvordan det pædagogiske personale skal kvalificeres generelt og til det ” stigende antal borgere med komplekse behov/ problemstillinger”. Desuden vil vi forelå at rekruttering og fastholdelse af det pædagogiske personale præciseres. For borgere med særlige behov er det en meget vigtig at der er kvalitet, kontinuitet og relationer til det pædagogiske personale.

 1. I Handicappolitikken nævnes ”pårørende” ikke. Dette har i tidligere handicappolitikker været prioriteret. Vi ønsker at det også i denne politik vil blive prioriteret. Vi er som pårørende til borgere med et udviklingshandicap centrale og kontinuerlige personer i deres liv. Vi foreslår derfor at KK præciserer, at de pårørende er en ressource, og at pårørende har brug for information, inddragelse og indflydelse i et tæt samarbejde med det pædagogiske personale. Vi ønsker ligeledes, at KK skal være opmærksomme på borgere, som ikke har nogen pårørende, - og mener at KK har særlige forpligtigelser overfor disse borgere.

End videre ønskes det, at der skabes rum for etablering af pårørenderåd på de enkelte enhed.

 1. KK erkender at borgere med handicap ikke har de samme muligheder som borgere uden handicap og at der er ” forhold, der ikke kan ændre i et snuptag”. Netop derfor mener LEV København at forvaltningerne i deres indsatsplan skal indarbejde en plan for hvordan forholdene forbedre på sigt.
 1. Handicappolitikken vil reducere burokrati – vi vil foreslå at man i forvaltningernes indsatsplan skal beskrive, hvordan man vil arbejde med reduktionen og ved status rapporten at forvaltningerne evaluerer selvstændigt på punktet.
 1. Vedr. samarbejde mellem forvaltningerne – KK nævner selv forskellig praksis vedr. f.eks. registrering af fravær i skoletilbud.

Vi vil opfordre til at samarbejde mellem forvaltningerne fremmes og særligt mellem Børne og unge forvaltningen og Socialforvaltningen, når barnet bliver 18 og overgår til Socialforvaltningen.

 1. Vedr. de øgede antal børn og unge med særlige behov og et andet sted at der allerede nu er ventetid til botilbud – og beskæftigelse. Vi opfordrer til at KK udarbejder en plan for afvikling af venetid til bolig og beskæftigelse – og en fremadrettet plan for tilstrækkeligt antal boliger og beskæftigelse, når vi ved at der er en øgning af antal af voksne med særlige behov på vej.
 1. KK beskriver et godt hverdagsliv. Vi vil opfordre til, at der i Handicappolitikken – eller i Social forvaltningens indsatsplan bekriver - at et godt hverdagsliv indebærer et dagligt miljø skift. I dag er der borgere der lever, bor, har fritid- og beskæftigelse og ferie på samme matrikel - hver dag, hele ugen, hele måneden og hele året!

Med venlig hilsen – på LEV Københavns bestyrelse vegne

Per Jonassen, Gert Thomsen og Hanne Berner