Høringssvar vedrørende Bådehavnsgade Vest

Oprettet: 28. november 2022
Svarnummer:
7

Indsendt af

Kgs. Enghave Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Lokaldemokrati

Postnr.

2450

By

Kbh SV

Høringssvar

Se vedlagte høringssvar fra Kgs. Enghave