Oprettet: 27. juni 2021
Svarnummer:
23

Indsendt af

Søren Juul Knudsen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Som beboere i villakvarteret omkring Tofteagervej er vi bekymrede over at de blide sideveje skal åbnes. Det vil ændre kvarterets karakteristik fra et lukket sammenhængende og trygt område. Vi frygter at en åbning af kvarteret kan give flere indbrud da de nye stier vil fungerer som flugtveje for kriminelle, desuden mener vi at stierne er unødvendige for at opnå et godt naboskab med det nye kvarter.

Vi er også kede af at bebyggelsesprocenten i Bystævneparken vil blive markant øget, så området bliver markant mindre grønt end i dag. Dette kan ikke løses med navngivning eller smart retorik, området bliver kun grønt, hvis man giver plads til grønne arealer.

På borgermødet blev der nævnt, at man overvejer en ny vej for biltrafik gennem vest volden mod Tingbjerg, dette mener vi vil være ødelæggende for området på volden, der i dag en et flittigt benyttet parkområde for alle områdets beboere både fra Husum og Tingbjerg. Det vil være en bedre ide at forbedre forbindelsen til Tingbjerg for cykler og gående. Særligt broen over volden kunne godt trænge til at blive udskiftet med en bredere bro med bedre adskillelse mellem cykler og gående.