Offentlig høring af Helhedsplan for Bystævneparken med Miljørapport

Helhedsplanen skaber retning for en kommende byudvikling i Bystævneparken, og danner grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning.

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

3. maj 2021 til 27. juni 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. juni 2021

Høring ikke åben

Borgerrepræsentationen i København besluttede den 22. april 2021 at sende Helhedsplan for Bystævneparken med miljørapport i offentlig høring. 

Helhedsplan for Bystævneparken omfatter et moderne plejecenter, daginstitutioner samt boliger i rækkehuse og etagebebyggelser. Det overordnede greb i planen er at binde den nuværende kommunale enklave sammen med den omkringliggende by. Dette gøres både med bebyggelsesstrukturen og trafikale forbindelser. Samtidig indeholder Helhedsplanen et centralt grønt rum, der skal invitere byens borgere ind og lede op til Vestvolden. Den foreslåede bebyggelse i helhedsplanen medfører en bebyggelsesprocent på 103. 

Der udarbejdes en miljørapport, som belyser de miljømæssige konsekvenser ved at realisere planen. Denne høring foretages i medfør af Miljøvurderingsloven. Det er først med lokalplanen og efterfølgende byggesagsbehandling, at byggeriet muliggøres. I den forbindelse afholdes yderlig offentlig høring. 

Borgermøde 
Der afholdes virtuelt borgermøde den 19. maj klokken 19. Mødet afholdes af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, og vil blive annonceret på hjemmesiden https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/ 

Bilag 
Bemærk at helhedsplanen er en stor fil, hvorfor der kan være behov for at genindlæse siden flere gange, før det lykkes.
 

Kontakt