Offentlig høring af Helhedsplan for Bystævneparken med Miljørapport

Helhedsplanen skaber retning for en kommende byudvikling i Bystævneparken.

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

8. april 2019 til 20. maj 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. maj 2019

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen i København besluttede den 28. februar 2019 at sende Helhedsplan for Bystævneparken med miljørapport i offentlig høring.

Omfanget af foreslåede ændringer i Helhedsplanen medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport, der belyser de miljømæssige konsekvenser ved at realisere planen. Denne høring foretages i medfør af Miljøvurderingsloven.

Helhedsplan for bystævneparken omfatter en skole, et plejecenter, en sportshal, daginstitutioner samt boliger i rækkehuse og etagebebyggelser. Det overordnede greb i planen er at binde den nuværende kommunale enklave sammen med den omkringliggende by. Dette gøres både med bebyggelsesstrukturen og vejforløb. Samtidig lægger Helhedsplanen op til, at skolen skal fungere som områdets samlende rum med udearealer, der også inviterer til ophold efter skoletid.

Helhedsplanen operer med to bebyggelsesscenarier med en bebyggelsesprocent på hhv. 100 % og 110 %. Bebyggelsestætheden har primært betydning for andelen af boliger i området.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér