Oprettet: 20. juni 2021
Svarnummer:
10

Indsendt af

Peer Christensen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Det nye projekt i Bystævneparken synes at være et godt projekt, specielt hvis de eksisterende grønne områder fastholdes og der realiseres flere grønne områder. Der bør dog ikke bygges for tæt og for højt af hensyn til de omkringliggende bebyggelser.

Den trafikale løsning vurderes ikke gennemtænkt. 

Åbningen af de eksistrende blinde veje for gennemgang af gående og cyklister vil skabe utryghed blandt de faste beboere, da det i forhold til i dag vil kunne øge uvedkommende adgang. Her tænkes specielt på flugtveje for både indbrudstyve og andre der ønsker at flygte fra poliet, f.eks. ulovlige knallerter m.v.  

Til- og frakørselsforhold forslåes løst dels ved åbning af Ærtebjergvej og dels ved åbning af Toften for servicetrafik. Dette vil give en meget stor belastning af specielt Ærtebjergvej og generelt hele kvarteret.

Trafik fra Herlev vil med det nuværende forbud mod venstresving give trafik gennem det tilstødende kvarter i Toftevang Vejlag (da de bliver nødt til at køre via Storegårdsvej og herefter igennem Toften/Hustoftevej eller Toftagervej til Ærtebjergvej) og den generelle trafikafvikling vil skabe belastning af et i dag stille villakvarter, hvor børn, pensionister og øvrige har levet i tryghed som nu forsvinder p.g.a. en meget uhensigtsmæssig, trafikal løsning.

Det kan foreslåes, at man i stedet benytter eksisterende og udmærkede trafikale løsninger via Bystævnet for biler og tung trafik og Toften som adgangsvej for gående og cykler. På den måde kan man adskille tunge og lette trafikanter. 

Vi føler, at vi som bor i Toftevang Vejlag bliver taget som gidsler i en modernisering af Bystævneparken med det nuværende forslag til trafikal løsning.