Oprettet: 14. juni 2021
Svarnummer:
7

Indsendt af

Nikolaj Peters

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Overordnet set, er det positivt, at der sker udvikling i Bystævneparken og at det medfører yderligere rekreative muligheder. I planen er der dog scenarier, der potentielt har uhensigtsmæssigt meget negativ indflydelse på de omkringliggende områder. 

Dele af byggeplanen inkluderer nedrivning af fæstningsanlægget, samt ophævelse af fredninger i Vestvolden. Disse områder er fredet i dag og skaber en grønt område med både vild og kæmmede naturområder. Føres der vej og trafik igennem her, må det uden tvivl have en negativ effekt på både natur og dyreliv i Vestvolden, men også de mange af os, der bruger det dagligt som et bilfrit frirum, der er sikkert for cyklende, gående og børn.

Det bemærkes i både trafik og miljørapport, at det eksisterende vejnet kan håndtere den øgede trafik ved en modernisering af Bystæveparken. Derfor er jeg meget stærk modstander af at ødelægge det omkringliggende kvarter ved at åbne for motoriseret trafik. På planerne står især åbning af Ærtebjergvej ud som meget unødvendig, da den i dette scenarie primært vil lede ind til et fåtal af bygninger i den moderniserede bystævnepark, som alligevel kan tilgåes gennem det eksisterende vejnet via en langt mere effektiv og bredere vej. 

Når man tager konsekvensen, i forhold til naboerne på ærtebjergvej i betragning, er jeg også meget uforstående - det vil øge usikkerheden på vejen for både børn og de mange cyklende og gående, der krydser ærtebjergvej ind og ud af Birkevang. Der er i forvejen en øget belastning på vejen fra frederikssundsvej, hvor folk forsøger at køre igennem ærtebjergvej for at spare tid - en åbning af ærtebjergvej vil øjensynligt forøge dette mønster til stor usikkerhed for mit eget barn og andres, der benytter især den nederste del af Ærtebjergvej som fristed fra biler, hvor man trygt kan færdes.

Det er et unikt og meget populært familieområde, der potentielt ødelægges og forandres til gavn for meget få. Jeg hilser idéen om gennemgang for cyklende og gående velkommen, da det gør nabolagene i stand til at blande, men den motoriserede trafik ødelægger et område, der er meget unikt til Husum/Brønshøj-området, ligesom ophævning af en fredning forekommer mig fuldstændig absurd. Fredningen er lagt for at beskytte området og bør ikke ophæves pga. et byggeri.