Oprettet: 3. juni 2021
Svarnummer:
4

Indsendt af

Mette Thomasen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Hvor lyder det dejligt med nytænkning af Bystævneparken. Min familie og Jeg har altid benyttet de grønne friarealer til daglige gåture og i særdeleshed som et grønt frirum i byen.

Jeg opponerer dog imod at det skal være på bekostning af området omkring, især de små villaveje som støder op til Bystævneparken.

Jeg bor på Toften hvor der i det omkringliggende område bor en del ældre mennesker samt mange børnefamilier som cykler, går og leger på disse småveje.

Toften er dd en lukket vej, mindre villavej, som fører videre ind i en sti til Bystævneparken og som dagligt bruges af mange mennesker som enten går eller cykler. dette fungerer godt dd og jeg vurderer absolut at det skal fortsætte sådan. Jeg opponerer stærkt imod tanken om at åbne denne vej op som servicevej. Vejen er en ualmindelig dårlig løsning som servicevej da det vil øge utrygheden og sikkerheden for de mange familier der bor i dette område. Det skulle gerne fortsætte med at være et rimeligt trygt område uden tung trafik.

På Toften er vi meget plaget af beboerer fra omkringliggende bebyggelser som parkerer deres biler/lastbiler/arbejdsbiler på vores vej således at vi dagligt har store udfordringer med at komme ud af vores egen indkørsel. Derudover er de grønne områder og villavejene omkring præget af alt det affald som kastet ud af de parkerede biler. Vi rydder dagligt disse efterladenskaber op.

Derudover bruges vores mindre villaveje Toften, Toftagervej og Ærtebjergvej som hurtig gennemfartsvej fra/til Storegårdsvej/ Frederikssundsvej med voldsom høj fart. Dette er meget utrygt da vejlauget har 2 grønne områder hvor børnene leger. disse grønne områder ligger op til Toften, hvilket absolutogså peger på at Toften som servicevej er et elendigt forslag.

Dd kører der tung trafik på storegårdsvej/ Bystævnet med 1 reel indkørsel samt 1 serviceindkørsel. Dette fungerer fint og har gjort det i mange årtier.

Vi på Toften er i forvejen meget hårdt præget og belastet af KAB`s "skæve boliger".

Jeg håber meget på jeres lydhørhed ifht de indkomne høringssvar i forbindelse med fornyelsen af Bystævneparken.