Oprettet: 24. juni 2021
Svarnummer:
16

Indsendt af

Leif Korsholm

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Jeg har i mit tidligere høringssvar klart gjort opmærksom på min holdning og ønske til at der ikke sker åbning af gående og cyklister fra Bystævneparken til de blinde vej i Toftevang Vejlag men at dette i dag fungerer fint via adgangen ved Toftens afslutning.

Jeg bliver derfor nødt til at kommentere at formanden for Toftevang Vejlag udtaler sig på vegne af de 65 naboer i Toftevang Vejlag, bl.a. en tilslutning at der sker en åbning for gående og cykler. Dette mener jeg slet ikke der er belæg for da rigtig mange af beboerne på de blinde veje er store modstandere af dette. Det er derfor ikke korrekt, at formanden udtaler sig sådan og at besluttende myndigheder kunne have den opfattelse at medlemmerne i Toftevang Vejlag har taget beslutning om at tilslutte sig dette.

Jeg må samtidig også henvise til dele af det svar formanden har givet til flere medlemmer, der har udtryk stor skepsis omkring formanden høringssvar: "Vi har endvidere haft møder med medlemmer af Teknik – og miljøudvalget, som har vist forståelse for vores bekymring for biltrafikken på ærtebjergvej, men samtidig gjorde det klart, at sidevejene under alle omstændigheder åbnes for gående og cyklende."

Dette strider da totalt imod at der er en åben høring som skulle kunne give anledning til ændringer i helhedsplanen, hvis det på forhånd alligevel bliver som Teknik- og Miljøudvalget vil have det. 

Jeg vil klart gøre opmærksom på, at jeg ikke har haft tid til at spørge til dokumentation for denne udtalelse af hensyn til udløb af fristen for indgivelse af høringssvar.