Oprettet: 22. maj 2021
Svarnummer:
2

Indsendt af

Leif Korsholm

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Jeg har altid betragtet Bystævneparken som en slags oase med store friarealer, med plæner, stier og blomstområder mellem byen og Vestvolden. At der så besluttes en meget tættere bebyggelse, vil jeg være ked af, men den beslutning er der nok ikke så meget at gøre ved, for når beslutningerne er kommet så langt over så lang tid, så er løbet nok kørt for at stoppe projektet.

 

For mig drejer det sig nu mest om "damage control" i forhold til de beslutninger der tages om adgang til og fra området i forhold til

- de beboere, der i god tro har bosat sig med forventning at her er stille og trygt i området op til Bystævneparken

- den generelle trafikale situation i området.

 

I forbindelse med omlægning af Frederikssundsvej med busbaner er der sket en markant ændring af trafikmønsteret med lange køer på Frederiksundsvej. Mange forsøger at skyde genvej fra Storegårdsvej/Gadelandet via Hustoftevej/Ærtebjergvej eller Toften/Toftagervej/Ærtebjergvej og oftest med høj fart for at forsøge at vinde lidt tid i forhold til de store kødannelser på Frederikssundsvej.

Jeg frygter, at en åbning af Ærtebjergvej, vil forstærke dette mønster og betyde en endnu større utryghed for børn, ældre og øvrige bebeoere, der bor og færdes på de tidligere så sikre veje i området, og at det i forvejen store kaos på Frederikssundsvej bliver forværret yderligere ved udkørsel fra Ærtebjergvej.

Beboerne på Ærtebjergvej vil fra tidligere at bo på en lille og stille vej pludselig skulle bo på en gennemfartsvej med hvad det påfører af støj, forurening og utryghed og dermed blive ofre for en meget uhensigtsmæssig og uigennemtænkt trafikal løsning som kaldes en helhedsløsning for det nye område.

Der foreslåes også åbning af de øvrige veje der grænser op til Bystævneparken for gående og cyklister for at åbne til området. Det sker også på bekostning af de beboere, der har bosat sig i området og specielt på de lukkede veje med trygheden om, at færdsel på vejen er lille og sker kun for personer med ærinde hertil. Åbningen vil ødelægge denne tryghed. Der er sikkert en årsag til at Haveforeningen Birkevang har fået lås med kode kun for beboerene på deres fjerneste udgang til Mørkhøjvej, så kun personer med ærinde kan komme til og fra via denne adgang.

 

Der findes allerede i dag en god trafikal mulighed med gode til og frakørselsforhold for biler via Bystævnet som er bred og beboelse væk fra vejen samt en kortere vej til cykler og gående via Toften.

Af planen fremgår det at åbning af området sker for at skabe større tryghed i området, med det menes vel det "nye" område, nu Bystævneparken.

Denne åbning sker på bekostning af de nuværende beboere i områderne op til Bystævneparken, og derfor bør trafikplanen ændres.

 

Hvis det overhovedet skulle være nødvendigt at åbne til de nuværende områder for at skabe tryghed i det nye område, er det så det rigtig projekt generelt?

 

Jeg håber at mit høringssvar vil gøre, at man virkelig tænker på dem, der vil være taberne ved en gennemførsel af det nuværende forslag og foretage de nødvendige justeringer.

For at anskueliggøre det for den enkelte beslutningstager vil jeg stille dette spørgsmål: Ville du med det nuværende forslag købe et hus på Ærtebjergvej til de nuværende priser?