Oprettet: 25. juni 2021
Svarnummer:
19

Indsendt af

Lars Boye

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Jeg har disse kommentarer til Helhedsplanen af 18.12.20. og Beslutning på BR 22.april.

1. Opkobling på omgivelserne - OPKOBLING OG SAMMENHÆNGE PÅ TVÆRS s. 65 i Helhedsplanen:

Forslaget om en lokal gennemgående vej, der kobler Ærtebjergvej og Kobbelvænget vil forringe trafiksikkerheden i kvarteret omkring Ærtebjergvej.

I området har vi i mange år haft problemer med gennemkørende trafik på Toftagervej, når bilister ”smutter” uden om lyskurven ved Husum torv. Disse biler udgør en risiko for kvarterets børn. Og indførelsen af endnu en gennemkørsel vil forværre dette.

I lyset af erfaringerne må vi f.eks. forvente, at en stor del af trafikken fra det nye boligområder, der skal ud af Frederikssundsvej mod Herlev eller af Mørkhøjvej vil benytte sig af Ærtebjergvej, for at undgå Husum torv.

 

2. Overfladevand – s. 79 i Helhedsplan:

Vi har allerede store problemer med oversvømmede kloakker ved skybrud i kvarteret omkring Toftagervej. Disse problemer er i sær opstået efter at en del af villaerne i haveforeningen, der grænser op til Ærtebjergvej er blevet sluttet på. Og en yderligere tilslutning, som beskrevet på siden 79, vil forværre dette stærkt:

Herfra ledes vandet enten til Bystævnet eller, på grund af terrænet, til eksisterende kloak i villakvarteret.”

 

3. Tilgængelighed, infrastruktur og parkering – Beslutning på BR 22.april - Løsningen – Forslag til helhedsplan:

Den foreslåede åbning af Ærtebjergvej, Hørtoftevej, Botoftevej samt Gårdtoftevej for cykel- og fodgængertrafik vil, uanset de fine formål, øge usikkerheden i det eksisterende og meget fredelige villakvarter.
For at øge trygheden i Bystævneparken begrænsede man for nogle år siden antallet af adgang til området. Og man lukkede for andre af dem uden for normal åbningstid. Det kan derfor undre, at man nu vil åbne flere adgange, for at ”skabe tryghed”.