Oprettet: 22. juni 2021
Svarnummer:
14

Indsendt af

Karsten Kjær

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Den offentliggjorte helhedsplan for Bystævneparken vil, - hvis planen gennemføres uændret, skabe

en række væsentlige problemer for områdets naboer; øget trafik og støjbelastning, blokering af udsigt

og indblik-problemer. Desuden arbejder kommunen med planer om at føre Bystævnet igennem

Vestvolden til Tingbjerg, hvilket i givet fald vil føre til yderligere ødelæggelse af et fredet fortids-

minde.

 

Ifølge planen vil næsten al biltrafik til og fra Bystævneparken komme til at foregå via Bystævnet.

Det vil, - sammen med en forlængelse af Bystævnet til Tingbjerg, resultere i, at beboerne langs

denne vej vil blive udsat for væsentlig mere trafik og støj, - noget som de færreste af vejens beboere

vil bryde sig om. Der er ikke nogen tvingende grunde til at lave en ny tilkørselsvej til Tingbjerg,

så derfor bør planen om at forlænge Bystævnet droppes !

 

Helhedsplanen angiver, at der skal opføres 4  6-etagers karreer på vestsiden af Bystævnet. Disse

karreer vil frarøve beboerne på vejens østside udsigten til Vestvoldens karakteristiske alle-træer

og til det, der bliver tilbage af Bystævneparkens smukke beplantning. Der vil uden tvivl komme

væsentlige indblik-problemer for beboerne på denne side af vejen, da de nye bygninger vil komme

til at ligge blot 20-30 meter fra vore stuevinduer. Endelig vil de nye 6-etagers bygninger komme

til at virke som en høj bymur, - helt ude af skala med den overvejende 3-etagers bebyggelse på

vejens østside.

 

Ved at bygge mange hundrede nye boliger i Bystævneparken, vil kommunen forsøge at løse pro-

blemer i Tingbjerg. Det er ikke nogen heldig løsning, da det vil skabe nye problemer i og omkring

Bystævneparken. Jeg vil derfor opfordre til, at kommunen helt dropper den fremlagte helhedsplan,

og at man begynder forfra med en bebyggelsesplan, der kommer til at omfatte væsentlig færre 

boliger, og som derfor i langt højere grad vil have karakter af en haveby: Rækkehuse i 1 og 2 

etager, og/eller fritliggende stokhusbebyggelse i 2-3 etager. Det vil give området et åbent og

grønt præg, - en bebyggelse i en menneskelig skala, og det vil i højere grad få fremtidens

Bystævnepark til at hænge sammen med de omgivende kvarterer.