Oprettet: 22. juni 2021
Svarnummer:
15

Indsendt af

Hans Mol

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

1. Åbning af Toften som servicevej.

Jeg meget bekymret for den foreslåede åbning af Toften. I miljøvurderingsrapporten pkt 6.1.3 forventes det at der vil køre 13 vare- og servicevogne i døgnet. Hvorfor skal der åbnes for tung trafik på en stille privat vej for så få biler? Vil det ikke være muligt at de få lastbiler i stedet kører at den eksisterende vej i bystævneparken øst for Byggefelt BF01b og BF02 til Bystævnet? Vendepladser, som nævnes i nævnte rapport, er også en bedre mulighed.

Åbning af Toften vil også gøre det som en nem genvej for almindelige bilister - som ignorerer evt. adgang forbudt skiltet -  og Toftagervej er også en oplagt forbindelse videre til Frederiksundsvej, når der er som ofte kø på Storegårdsvej i retning mod Husum Torv. Dette vil medføre usikre situationer for beboerne og cyklisterne på vejene, specielt efter vi har fået vores klimaveje i vejlaget, som vil gøre vejene smaller.

2. Åbning af eksisterende hegn til de blinde veje for cykler og gående

Der bliver lagt op til åbning for cykler og gående til de 4 blinde vej i Toftevang Vejlag. Vejenes karakter vil i dette tilfælde blive væsentlig påvirket. Det er i dag stille og trygge veje, børnene kan lege på gaden, personer med uærlige gøremål bliver hurtigt bemærket. Personlig faldt jeg netop derfor for et af husene på de blinde veje. Mange beboere ville nok overveje at flytte hvis de blinde veje bliver åbnet og hvis der kommer mere trafik på de øvrige veje og føler sig jaget væk fra rolige og trygge Toftevang.

Hvorfor i stedet for ikke bruge de smukke eksisterende cykel- og fodgængerstier lang Vestvolden?

3. Ærtebjergvej

Hvis vejen bliver åbnet for biltrafik kan der nemt opstå kø mod Frederiksundsvej hvor det allerede i dag er svært at komme til i myldretiden. En del af bilisterne ville så i stedet køre via Toftagervej og Hustoftevej - veje som snart bliver til Klimaveje, og som allerede i dag er ret trafikeret (specielt Hustoftevej).

Åbning af Ærtebjergevej for biltrafik vil få store konsekvenser for beboerne på vejen og det vil øge usikkerheden på vejen for børnene og cyklisterne/gående, som færdes til og fra Birkevang.