Oprettet: 21. juni 2021
Svarnummer:
11

Indsendt af

claus ringborg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Det er dejligt at helhedsplanen lægger så meget vægt på det grønne at der er forhaver, baghaver, gårdhaver og fælleshaver. 
Jeg er bekymret for havernes størrelse når der arbejdes meden bebyggelsesprocent på over 100%. 
Jeg savner omtale af muligheder for boldspil.
Jeg havde forventet at der blev stillet krav til et sundt indeklima og at de kommende bygningerne patinerer smukt og godt, så de også er smukke om 100 år.
Jeg havde forventet at det i Helhedsplanen blev påskønnet at lokalmiljøet arbejdede på at klimasikre mod 10 års hændelser og hermed gøre byrummet endnu mere grønt.
Det er derfor trist at jeg kan konstatere at der fortsat arbejdes med en mulighed for at lave vores byrum om til gennemkørselsvej.
Dette tiltag er i direkte modstrid med anbefalingerne i analysen 'En grøn omstilling af trafikken' der er fremsendt til borgerepræsentationen.
Jeg håber vi får lov til at gennemføre den fulde klimasikring og begrønningen af byrummet snarest og gerne inden lokalplanen sendes i høring.   

Jeg håber at de kommende beboere i 'Husum haveby' bliver glade beboere og at de nuværende beboere i området rundt om Havebyen forsætter med at være glade beboere.