Oprettet: 18. juni 2021
Svarnummer:
9

Indsendt af

Bente Møller

Virksomhed / organisation

Enhedslisten Brønshøj/Husum

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Enhedslisten i Brønshøj/Husum er overordnet positive overfor planen for Husum Haveby. Men vi har nogle betragtninger, som vi håber modtagerne af høringssvaret vil overveje.

Grønne områder, træer og bebyggelsesprocent.

I flg. planen skal den Husum Haveby være en grøn, bilfri bydel. Det undrer os derfor, at bebyggelsesprocenten bliver højere end den nuværende, Bystævneparken er præget af grønne friarealer med mange flotte bevaringsværdige træer. Planen betyder, at alt for mange træer fældes. Hvis vi skal reducere CO2 udslippet i København, som Borgerrepræsentationen har besluttet, er der brug for mere grønt, for flere træer. Træer kan ikke bare lige erstattes, det tager mange år for et træ at vokse til de flotte størrelser, der er i Bystævnet.

Plads til fællesskab.

I den tidligere plan var der afsat plads til en skole. Det er der ikke længere. Begrundelsen er, at beregninger viser, at behovet ikke vil være der. Men behovet kan nemt komme. Der kommer mange nye beboere i Tingbjerg i takt med nybyggeriet der. Boligafdelingerne i Voldparken, Arildsgård og Kobbelvænget i er ret høj grad i dag sølvbryllups/guldbryllups kvarter. Så antallet af børn der vil stige indenfor en overskuelig årrække. 
En skole vil være et godt samlingspunkt for områdets beboere, så fællesskab udvikles i lokalområdet.

Boliger til alle.

Alt nybyggeri i København er meget dyrt. Det gør det urimeligt svært for mennesker med almindelige indtægter at få en bolig, de kan betale. København er og skal være en blandet by, hvor der er plads til alle uanset indkomst, uddannelsesbaggrund og etnicitet. Kassedamen, SOSU hjælperen og assistenten, rengøringsassistenten, sygeplejersken, læreren, pædagogen, den arbejdsløse, førtidspensionisten, folkepensionisten, den studerende o.s.v. kan ikke betale huslejerne i nybyggeriet eller købe en bolig. Derfor bør 25% af boligerne i Husum Haveby være almennyttige, meget gerne med et eller flere seniorbofællesskaber.

Trafik.

Vores bydel er underprioriteret med offentlig trafik. Vi har en S-togs station, som ligger i udkanten af bydelen, og derfor kun er et gode for en meget lille del af beboerne. Vi er henvist til busser, hvilket betyder langsom transport. F.eks. tager det typisk lige så lang tid af komme fra Husum Torv til Rådhuspladsen med 5c, som det tager at køre med 973x fra Aalborg til Sæby (50 km.)
Vejen Bystævnet er en smal almindelig vej med cykelsti i begge sider og fortov i den ene. Den vil blive ekstra trafikeret med Husum Haveby og den planlagte vej over volden fra Tingbjerg. Bystævnet er også hovedadgangen til og fra Vestvolden og Tingbjerg for cyklende og gående. Øget trafik betyder møg og støj for beboerne i boligafdelingerne Voldparken/Arildsgård og Kobbelvænget. Området er i forvejen stærkt belastet af trafikken på Gadelandet/Storegårdsvej, hvor der nærmest køres ræs på vej til motorvejen. Hertil kommer den belastning Frederikssundsvej er for området.

Med nybyggeri i Husum Haveby og Tingbjerg bør der laves en trafikplan for vores bydel, som forbedrer den offentlige trafik og regulerer biltrafikken, så vi ikke får yderligere belastning af støj og møg.