Høringssvar vedrørende Mølle Allé - lokalplanforslag

Oprettet: 24. september 2020
Svarnummer:
13

Indsendt af

Jacob Leth

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

I Forslag til lokalplanen for Mølle Alle er der ingen tegninger af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer. I en videre korrespondance fremgår det at Bygherre ikke ønsker flere visualiseringer udarbejdet. Ifølge Entasis "kan professionelle arbejde uden visualiseringer overhovedet. Visualiseringerne er skabt med formidlingsøjemed og kun det!" Bygherre 3F ønsker altså ikke at formidle overfor borgere eller Københavns Kommune hvorledes en 4-etagers høj bygning placeret midt i kareeen og 2 meter fra beboernes gårdhaver rent faktisk kommer til at tager sig ud! Det  bør ingen finde sig i eller Københavns Kommunen give tilladelse til! 


Kan det virkelig være rigtigt at man påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet?Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan måske gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle: Men snittene er byttet om, så det er mere end svært! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang. 


Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen side 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen. 


De fleste beboere har pga støjniveauet fra Toftegårds Alle deres soveværelser ud mod gården. Det er klart at støjen fra ungdomsboligerne, særligt om sommeren, vil påvirke beboernes søvn. Der har under Coronakrisens Lockdown været megen polemik over støj fra fester om natten. Københavns Overborgmester Frank Jensen har udtalt at det ikke kan være rimeligt at udsætte borgere for larmen. Heller ikke i Mølle Alle karreen! De unge skal naturligvis have lov at feste men ikke inde midt i en gård hvor folk prøver at få deres nattesøvn.


Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.


I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På side 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses iøvrigt et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste? I snittene på side 9 kan man måske gætte sig til hvordan bagfacaden på Bygning D vil komme til at se ud: en 4-etagers høj murstensmur afbrudt af franske altandører der vil tilvejebringe en kakofoni af agiterede stemmer, høj musik og generel støj over gården. 


Som mange andre beboere må jeg endvidere protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigelig med store supermarkeder. Lige overfor ligger Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  multi parkeringskælder, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Vi har overhovedet ikke brug for endnu et stort supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe. 


Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!

 

Få nyt om høringer

Abonnér