Høringssvar vedrørende Mølle Allé - lokalplanforslag

Oprettet: 18. september 2020
Svarnummer:
7

Indsendt af

anne-mette gybel

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og

Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en

støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle

overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne

for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender

at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i

karreen.

  

De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i

forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen

om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til

haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have

en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et

solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj

døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en

institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og

nattetimerne - især når der festes  med

alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske.

  

Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning

D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum

i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl

16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller

sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved

midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener

længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen

ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i

Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.

  

I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få

tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af

facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I

forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de

mon hen at feste?

  

Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's

bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved

forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at

blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene

ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse

visualiseringer. 

  

Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt

og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af

byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet?

Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9:

Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse

valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt

byggeriet er i form og omfang. 

  

Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større

dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og

Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor

ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej

ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få

hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en

masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor

personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt

i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i

Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe. 

  

Der skal derfor ikke bygges inde i karreen!

Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade,

Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det

passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!

  

  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for AB Toftlund 

Valby Langgade 49/Toftegårds Alle 2 

Inge Jæger 

Kenneth Lokind 

Henrik Lindh Sørensen 

Margarete Kerfers

  

Jacob Leth 

 


 

Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og

Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en

støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle

overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne

for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender

at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i

karreen.

  

De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i

forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen

om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til

haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have

en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et

solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj

døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en

institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og

nattetimerne - især når der festes  med

alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske.

  

Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning

D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum

i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl

16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller

sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved

midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener

længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen

ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i

Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.

  

I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få

tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af

facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I

forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de

mon hen at feste?

  

Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's

bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved

forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at

blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene

ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse

visualiseringer. 

  

Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt

og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af

byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet?

Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9:

Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse

valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt

byggeriet er i form og omfang. 

  

Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større

dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og

Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor

ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej

ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få

hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en

masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor

personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt

i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i

Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe. 

  

Der skal derfor ikke bygges inde i karreen!

Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade,

Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det

passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse! 

 

 

Re: OPRÅB + Bestyrelsens Høringssvar til Forslag til Lokalplan Mølle Alle

 

Få nyt om høringer

Abonnér