Høringssvar vedrørende Nordøstamager Skole - lokalplan 598

Oprettet: 23. september 2020
Svarnummer:
2

Indsendt af

Gustav lützhøft

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Ifm. udarbejdelsen af prospekt til ny skole på Holmbladsgade er der i bilag 5 illustreret et forslag om etablering sf cykelsti på Strandlodsvej for at sikre sikker skolevej. En eventuel etablering af cykelsti/sikker skolevej bør udvises således at der etableres cykelsti i hele Strandlodsvejs længde (dvs også syd for Øresundsvej). Ydermere bør skolevejen dække den farlige S-kurve der opstår hvor Strandlodsvej møder Sorrentovej samt Engvej. Krydset er til fare for bløde trafikanter og skaber blinde vinkler i et område hvor skolebørn krydser vejen. 
endelig er det mit ønske at den sikre skolevej også udvides således at den dækker Engvej til og med Hedegaardsvej. Denne strækning benyttes ligeledes som skolevej for områdets beboerne og fremstår idag fuldstændig uden form for cykelsti hvilket medfører mange cyklende børn på vejen og endnu flere på fortovet. Det kan ikke være meningen at cyklende børn skal færdes på fortovet af frygt for bilister.