Nordøstamager Skole - lokalplan 598

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen gør det muligt at bygge en tresporet skole med idrætshal på Holmbladsgade 113.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

31. august 2020 til 26. oktober 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. oktober 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 598 Nordøstamager Skole som PDF (11 mb)

Borgerrepræsentationen har den 21. januar 2021 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, foreslåede ændringer efter den offentlige høringd, et forventede skolebyggeri med højder, vejprojekter til sikring af sikker skolevej, svar på spørgsmål af Jakob Næsager (C) om cykelparkering i lokalplanforslag Nordøstamager Skole.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 31. august 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 28. januar 2021.

Klagemulighed

Indtil den 25. februar 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 598 Nordøstamager Skole. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Nordøstamager Skole som PDF (9 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet og vejprojekter til sikring af sikker skolevej.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 31. august 2020.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 28. september 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt