Oprettet: 30. juni 2020
Svarnummer:
8

Indsendt af

Søren Stenderup

Virksomhed / organisation

Nyhavnsforeningen

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Indsigelse vedrørende Forslag til tillæg til Lokalplan 512 omhandlende udeservering mod kajkanten i Ydre Nyhavn.

Som formand for Nyhavnsforeningen skal jeg hermed på foreningens vegne gøre indsigelse mod at der laves tillæg til den gældende lokalplan 512 med henblik på at tillade udeservering mod kajkantzonen i ydre Nyhavn. Pt. ligger der kun et restaurationsskib,”Oranje”. Oranje´s ejer har selv tidligere anmodet om dispensation til udeservering bl.a. ved foretrædemateriale til Trafik- og Miljøudvalget i marts 2020. Ønske om tillæg til Lokalplanen er dermed i realiteten en følge af en enkelt erhvervsdrivendes ønske om at kunne udvide sin forretnings kundevendte areal, snarere end et bredt funderet behov hos brugere af byrummet, hvad enten det er beboere eller turister mv., for øget restaurationskapacitet i Nyhavn.

Forslaget bør tilbagetrækkes i sin helhed da det er i strid med Byrumsstrategi for Nyhavnsområdet fra 2009, gældende Lokalplan 512 samt den gældende fredning  af Nyhavn og kanalerne.

Det fulde høringssvar er vedhæftet.

På Nyhavnsforeningens vegne

Søren Stenderup

Få nyt om høringer

Abonnér