Nyhavn og Gammelholm tillæg 1 - lokalplan 512-1

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplantillægget skal gøre det muligt at etablere udeservering på solsiden i kajkantzonen langs strækningen i den yderste del af Nyhavn.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

16. juni 2020 til 30. juni 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. juni 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 512 Nyhavn og Gammelholm med tillæg 1 som PDF (25mb)

Borgerrepræsentationen har den 29. oktober 2020 vedtaget tillægget til lokalplan. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, rettelsesblad til bilag 3.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 16. juni 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 10. november 2020.

Her kan du se materialet

Til og med den 8. december 2020 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Klagemulighed

Indtil den 8. december 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 512 Nyhavn og Gammelholm. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Nyhavn og Gammelholm tillæg 1 som PDF (4 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har den 16. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 16. juni 2020.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 14. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt