Høringssvar vedrørende Ørestad Syd tillæg 3 - lokalplan 398-3

Oprettet: 6. maj 2020
Svarnummer:
13

Indsendt af

Torben Brendstrup

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg bemærker at man ikke har forholdt sig til vindforhold foran en 13 etager høj bygning. Ophold foran denne bygning bliver ubehageligt en meget stor del af tiden, hvilket man kan erfare flere steder i Ørestad syd. Taget i betragtning at man ønsker serviceerhverv i stueetagen på bygningen og at arealet foran er en plads man ønsker bliver brugt til ophold, er dette ret uheldigt. Men der er selvfølgelig altid plads til endnu en ejendomsmægler, som man kan skynde sig forbi.

Jeg foreslår også at taget på det nærliggende parkeringshus bliver inddraget i lokalplansændringen, så det bliver muligt at anvende taget på parkeringshuset til skolegård eller rekreative områder.

Generelt for nye lokalplaner i København foreslår jeg at ubebyggede grunde kan anvendes som grønne arealer, indtil de bebygges, så man ikke skal igennem en dispensationsproces for at plante lidt grønt i en grusørken.

Få nyt om høringer

Abonnér