Høringssvar vedrørende Ørestad Syd tillæg 3 - lokalplan 398-3

Oprettet: 5. maj 2020
Svarnummer:
9

Indsendt af

Thomas Sahl Kellberg

Virksomhed / organisation

Ørestad IF

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

- Hvis vi ikke gøre noget, er der ingen der gør det. 

Ørestad har i høj grad behov for flere idrætsfaciliteter og er stærkt afhængige af dem nu og i fremtiden for at kunne bidrage til Ørestadboernes livskvalitet, samhørighed og skabe sammenhængskraft mellem forskellige samfundslag. 
 

Ørestad IF bidrager gerne med at skabe liv, sundhed og fællesskab på nye idrætsfaciliteter til glæde for borgere i alle alder. 

Ørestad er en bydel i markant vækst. Befolkningsprognosen peger på, at antallet af borgere i bydelen tæt på fordobles over de kommende 10 år. I dag er der 16.000 indbyggere i bydelen. Dette antal forventes at stige til 30.000 i år 2030.

- ift. det lokale foreningsliv betyder også, at der er er et stort og voksende behov for særligt fodboldbaner i bydelen.
- Ørestad har behov for 2-3 11-mandsbaner i fremtiden ifølge befolkningsprognosen (se link)
- Ørestad IF efterlyser en første 11-mands kunstgræsbane til Ørestad. Ønsket herom skal ses i sammenhæng med, at det er vanskeligt at fastholde børnene, når de når 12-13 årsalderen, når de ikke har mulighed for at spille på en lokal 11-mandsbane. 

se mere info fra vores foretræde for kultur og ffritidsudvalget:

link: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/25223811-35850271-1.pdf 

venlig hilsen 

Ørestad IF 
#VierØrestad 

Få nyt om høringer

Abonnér