Oprettet: 26. maj 2020
Svarnummer:
24

Indsendt af

Søren Vestermark

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Det er beklageligt at der i forbindelse med boligbyggeriet ikke er tænkt mere over vindforhold. Som beboer i området, har jeg konstateret at det i forvejen er en strækning med ekstreme vindforhold. Det høje byggeri der løber langs promenanden vil uden tvivl gøre dette endnu værre. I tidligere lokalplaner er der lavet analyser af vindforhold og det kan undre at det ikke er sket i forbindelse med denne lokalplan.

Ørstad er i forvejen plaget af meget vind og det er uforståeligt at man ikke forsøger at nedbringe disse gener, men i stedet lader til at ignorere disse problemer helt og holdent. Da tillæg 2 til lokalplanen blev vedtaget, var det med mindre bygningsenheder for netop at begrænse ekstreme vindforhold, men det lader til at en køber har ønsket dette byggeri, hvorfor man helt og holdent ignorerer disse problemer.

Det er derudover ikke utænkeligt, at der på et tidspunkt kommer et metro-stop lige overfor byggeriet, hvilket vil betyde at rigtig mange mennesker vil færdes til arena, skøjtehal og skole af denne strækning. Hvis man allerede nu tænkte på løsninger i forhold til vindproblematikken, ville man slippe for endnu større problemer i fremtiden... problemer som til den tid vil skulle løses og betales af grundejerne.

Få nyt om høringer

Abonnér