Oprettet: 29. juni 2020
Svarnummer:
52

Indsendt af

Sofie Gry Laursen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Også herfra skal der lyde et tak for muligheden for at kommentere forslagene til ændringer i lokalplanen i forbindelse med opførelsen af Generationernes Hus og Arenakvarterets Skole/Skolen på Hannemanns Allé. Først og fremmest så er det væsentligt at slå fast, at jeg hilser skolen velkommen og overordnet set synes, at det ser ud som et spændende projekt med mange kvaliteter både for de kommende elever og for lokalområdet. Derudover er jeg glad for, at der er planlagt en dagligvarebutik i stueetagen af Generationernes Hus og vil opfordre til, at dette bliver enten en Netto eller Irma frem for endnu en Rema 1000 i Ørestad Syd. Ikke desto mindre har jeg også en række bekymringspunkter, der på nuværende tidspunkt er italesat i flere andre høringssvar. Disse udfoldes nedenfor. 

Som mor til et barn på Ørestad Skole og med stor sandsynlighed et barn på den kommende skole fra næste år deler jeg de bekymringer for udearealerne ved skolen, som bl.a. Amager Vest Lokaludvalg italesætter i høringssvar nr. 34. Fra Ørestad Skole har jeg set, hvordan det påvirker børn med for flere små udeområder i forhold til konfliktniveau og muligheder for fri leg. Det er i øvrigt mit indtryk, at arkitekturen medvirker til, at skolen lukker sig om sig selv i stedet for at være en integreret del af lokalområdet, der inviterer til ophold og er et naturligt samlingspunkt, som man oplever det ved Kalvebod Fælled Skole. Jeg vil derfor opfordre til, at man gentænker fællesarealerne på niveau, der i materialet primært ser ud til at være cykelparkering. Det kan fx være ved at tænke sammenhæng med Byfælleden og ved evt. at overveje, om både skolen og parkeringshuset kan rykkes længere mod nord ved at fjerne den dårligt fungerende rundkørsel og det høje antal af cykelparkeringspladser, der næsten altid står tomme. Af flere høringssvar fremkommer der også gode idéer med at inddrage tag fra parkeringshuset til aktivitetstag eller lignende og andre gode forslag til at optimere udearealerne (se fx høringssvar nr 41 fra Forældregruppen til elever på Hannemanns Allé Skole).  

Også trafikken omkring skolen virker uigennemtænkt. Man kan fx frygte konsekvenserne af et øget tryk ved vendepladsen ved Lille Arena med børn, der ankommer til fods, på cykel eller i bil fra Ørestad Syd ad Robert Jakobsens Vej i samme tidsrum, som der afleveres børn i daginstitutionen på et meget lille område.

Endelig så finder jeg det problematisk at øge andelen af boliger i en bydel under udvikling, hvor infrastrukturen allerede halter langt bagefter i forhold til hastigt voksende antal af beboere. Som forælder er det vilkår herude at skulle forholde sig til diverse pavillonløsninger og anden usikkerhed på både dagtilbuds- og skoleområdet og der mangler i den grad grønne områder, hvor der er mulighed for at samles og opdyrke et fællesskab. Der er fx altid optaget på boldbanen ved Kalvebod Fælled Skole og på kort tid er Kirkepladsen blevet et højt skattet samlingssted, der nu ser ud til at forsvinde til fordel for midlertidig skolekapacitet. Jeg bakker derfor op om forslaget fra Barbara BK (høringssvar 27) om at genoverveje byggefelt 1.11 og den del af byggefelt 1.6 ved Ejler Billes Allé, der er udlagt til boliger og i stedet skabe et lille parkområde. Her ville det bl.a. også være muligt at anlægge en offentlig legeplads, der er tilgængelig for områdets beboere inden for normal åbningstid i dagsinstitutionerne og have en græsplæne, der er stor nok til at spille rundbold på, som områdets teenagere nu må køre helt til Byparken for. Et parkområde som dette kunne også tænkes sammen med indretningen af en hundeløbegård eller sammenhæng med en tagfarm med inspiration fra ØsterGro på det kommende parkeringshus på Ejler Billes Allé. 

Få nyt om høringer

Abonnér