Oprettet: 29. juni 2020
Svarnummer:
40

Indsendt af

Nicolai Eilstrup

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Ørestad er hjem for rigtig mange af Københavns borgere og et væsentligt førstehåndsindtryk af Danmarks for de mange tilrejsende eventturister, der besøger Royal Arena. Derfor: Mere uderum til gavn for alle borgere i bydelen og gæsterne fra nær og fjern - og ordentlige forhold for Hannemanns Allé Skoles elever!

Jeg ser frem mod at nabogrunden for enden af Robert Jacobsens Vej bliver gjort klar, så der i denne ende af bydelen kan begynde at vokse liv nærmiljø frem i stadig større omfang, hvor der hidtil har været parkeringspladser i niveau.

Som nabo håber jeg dog, at man fra kommunens side i forbindelse med udførelsen af den kommende skole og i dialogen med bygherren af beboelsesbyggeriet ved siden af, vi fokusere på dels at skabe tilstrækkeligt med udearealer, som kvarterets børn kan have glæde af i dagtimerne, men i lige så høj grad vil tænke ind, at området ikke kommer til at ligge øde og hengemt hen i de øvrige timer i døgnet og weekender.

Jeg håber, at det er muligt, at sikre at området bliver en naturlig del af bydelen, som man kan se det i forbindelse med Kalvebod Fælled Skole, hvor udearealerne smelter sammen med nabokvarteret og bliver til opholdsrum til gavn og glæde for alle borger i området uden for skolens åbningstider.

Desuden håber jeg ikke, at man ved at bygge udearealerne til skolen i højden, kommer til at skabe rum, der ikke vil blive naturlige at inddrage i bydelens liv uden for skoletid. Det ses fx ved Ørestad Skole, hvor man som nabo ikke naturligt kommer op på plateauet, der udgør skolens udearealer, hvilket blandt andet har ført til uhensigtsmæssig brug af området og en vis usikkerhed og gener for naboerne i form af støj og lign.

Jeg håber derfor, at man vil sørge for at åbne området op, så det kan komme alle beboere til gavn, at der endelig kommer et område i kvarteret med lidt plads til at skabe uderum. Det sidste område, der endnu vil kunne udnyttes til fælles gavn ud over parkeringshuset , der kommer bagved skolen - som vi også støtter op om, bliver inddraget til udearealer til gavn for elever og borgere bredt i bydelen.

Vi er heldige at bo i en bydel, der er under udvikling, og hvor der stadig er plads til at skabe det byrum, der skal til for at vi kan mødes og skabe sammenhold. Men hvis ikke det tænkes ind i det sidste store kommunale byggeri i området, så risikerer man fra kommunens side, at sætte lokalmiljøet over styr.

Jeg håber derfor meget, at man vil prioritere at gå i dialog med andre grundejere og skabe et så stort og brugbart udeområde, der kan være til gavn for både Hannemanns Allé Skoles elever og alle de øvrige borgere i området og besøgende til arenaen frem for at lave aflukkede og isolerede pladser i højden, som det skete med Ørestad Skole.

Som forælder til en elev på Hannemanns Allés Skole er jeg glad for at det bliver prioriteret at der skal bygges endnu en skole. Dog synes jeg at måden man når frem til at nå 40 % udeareal ved at inddrage trappearealer samt cykelparkering er meget uheldig. At man heller ikke er i dialog med naboerne om muligheden for at inddrage disses område uden for deres brugstid (fx Royal Arena) er ærgerligt. De har meget areal, der ligger øde hen mens der ikke afvikles koncerter. Ligeledes har de behov for skolens arealer (cykelparkering fx) ved koncerter og lignende. Der må være mulighed for at etablere et symbiotisk forhold på disse tilstødende områder til gavn for begge parter.

Derudover der muligheden for at bruge mindre areal på p-huse (der kommer til at ligge tre på rad og række) i følge den seneste kommunalplans ny parkeringsnorm. Udnyt den mulighed og fokuser på at skabe liv til de mange borgere i området.

Derudover er det en bekymring for mig, at man ikke tænker metrostop ind ved arenaen og skolen længere. Det ville være med til at sikre sikker skole vej og sikker koncertvej. 

Få nyt om høringer

Abonnér