Oprettet: 28. juni 2020
Svarnummer:
30

Indsendt af

Dipok Don Deb

Virksomhed / organisation

På vegne af Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar fra Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene

Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene ser frem mod at nabogrunden for enden af Robert Jacobsens Vej bliver gjort klar, så der i denne ende af bydelen kan begynde at vokse liv nærmiljø frem i stadig større omfang, hvor der hidtil har været parkeringspladser i niveau.

Som naboer håber vi dog, at man fra kommunens side i forbindelse med udførelsen af den kommende skole og i dialogen med bygherren af beboelsesbyggeriet ved siden af, vi fokusere på dels at skabe tilstrækkeligt med udearealer, som kvarterets børn kan have glæde af i dagtimerne, men i lige så høj grad vil tænke ind, at området ikke kommer til at ligge øde og hengemt hen i de øvrige timer i døgnet og weekender.

Vi håber, at det er muligt, at sikre at området bliver en naturlig del af bydelen, som man kan se det i forbindelse med Kalvebod Fælled Skole, hvor udearealerne smelter sammen med nabokvarteret og bliver til opholdsrum til gavn og glæde for alle borger i området uden for skolens åbningstider.

Det er vores frygt, da man vil bygge meget af udearealet i højden, kommer til at skabe rum, der ikke vil blive naturlige at inddrage i bydelens liv uden for skolen. Det ses fx ved Ørestad Skole, hvor man som nabo ikke naturligt kommer op på plateauet, der udgør skolens udearealer, hvilket blandt andet har ført til uhensigtsmæssig brug af området og en vis usikkerhed og gener for naboerne i form af støj og lign.

Vi håber derfor, at man vil sørge for at åbne området op, så det kan komme alle beboere til gavn, at der endelig kommer et område i kvarteret med lidt plads til at skabe uderum. Det sidste område, der endnu vil kunne udnyttes til fælles gavn ud over parkeringshuset , der kommer bagved skolen - som vi også støtter op om, bliver inddraget til udearealer til gavn for elever og borgere bredt i bydelen.

Vi er heldige at bo i en bydel, der er under udvikling, og hvor der stadig er plads til at skabe det byrum, der skal til for at vi kan mødes og skabe sammenhold. Men hvis ikke det tænkes ind i det sidste store kommunale byggeri i området, så risikerer man fra kommunens side, at sætte lokalmiljøet over styr.

Vi håber derfor meget, at man vil prioritere at gå i dialog med andre grundejere og skabe et så stort og brugbart udeområde, der kan være til gavn for både Hannemanns Allé Skoles elever og alle de øvrige borgere i området og besøgende til arenaen frem for at lave aflukkede og isolerede pladser i højden, som det skete med Ørestad Skole.

På vegne af bestyrelsen i Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene,

Dipok Don Deb
Formand
Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene, cvr. 38198262, består af 82 ejerlejligheder på adressen Robert Jacobsens Vej 1A, 1B, 5A, og 5B

Få nyt om høringer

Abonnér