Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 24. maj 2020
Svarnummer:
9

Indsendt af

Valentina Crast

Postnr.

4623

By

Lille Skensved

Høringssvar

Som borger i Danmark er det i min interesse at værne om både natur og miljø i landet.
Byggeprojektet har den meget konkrete konsekvens, at en kloakledning er kommet ud af funktion og hundredetusindvis af kubikmeter spildevand vil blive udledt direkte i Øresund.
Dette kan betyde at havmiljøet i det berørte område udsættes for katastrofale følger, som: iltsvind, algevækst og udslettelse af dyreliv.
Intet byggeprojekt må stå over vores moralske og etiske forpligtelse at passe på vores land, vand og liv.
Udledningen må ikke ske og det må være de involveredes pligt at sikre en løsning som tilgodeser naturlivet i området.
 

Få nyt om høringer

Abonnér